"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด ประเภทร่ายรำ (Poomsae) ทีมชาย 13-14ปี สายแดง

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายปฏิพัทธ์ ยอดอัญมณีวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับเหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทร่ายรำ (Poomsae) ทีมชาย 13-14ปี สายแดง

จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทร่ายรำ (Poomsae) ทีมชาย 13-14ปี สายแดง

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP แข่งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566