"The ultimate aim of education is the development of character"

National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชาย สหรัฐ ธีระกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ
จาก National Test Online Program จัดโดย TOP TEST CENTER
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)