"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพงศภัค จงจิตรถาวร รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศภัค จงจิตรถาวร อนุบาล 3/5 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการดังนี้

รางวัล เหรียญเงิน แข่ง Kyorugi รุ่นอายุ 6 ปี ชาย

การแข่งขันเทควันโด STC MATH DAY ประจำปี2023

จัดโดย Saithantip Teakwondo

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
ณ Sport training and recreation center Maejo university