"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดเทพธิดาโคมล้านนางาม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ญ รัตติมา ทาหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเทพธิดาโคมล้านนางาม ณ ห้าง เมญ่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566