"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์2023” ระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2566 และได้เป็นตัวแทนภาค 5 ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 จ. ราชบุรี