"The ultimate aim of education is the development of character"

จากการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิง ฟ้าลดา  วารีย์

เด็กหญิง ณธิดา  อิ่นแก้ว

เด็กหญิง ศุภสุตา  ดวงติ๊บ

เด็กหญิง นันท์ณิชา  บุญศรี

เด็กหญิง กานต์พิชชา  ปัญญาเทียม

เด็กหญิง พลอยกาญจน์  เชิดฉวีวรรณ

เด็กหญิง ปานนภา  แสงประสิทธิ์

เด็กหญิง พงศ์ทิพา  งาเวียง

เด็กหญิง ณัฐรินีย์  พรหมเทศ

เด็กหญิง นิชาภา จิตตนิธิ

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3

จากการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 23 ( ปีที่ 41 ) ประจำปี 2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ

จัดโดย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5-12 ธันวาคม  2566
ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่