"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณปภัช เอี่ยมอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณปภัช เอี่ยมอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด จัดโดย สำนักงานโครงการวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566