"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายสุวริศร์ ปกรณ์พุฒิพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายสุวริศร์ ปกรณ์พุฒิพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ(สวช) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด จัดโดย สำนักงานโครงการวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ (สวช) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566