"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คู่ผสม 8 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ 8 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คู่ผสม 8 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ 8 ปี ในรายการ Excella winter web junior championship 2023 จัดโดย ศูนย์ฝึกแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามแบตมินตัน CMI เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566