"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (Thailand English Speech Contest, TESC)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (Thailand English Speech Contest, TESC) ในหัวข้อ “Let’s promote our school” มาประชาสัมพันธ์โรงเรียนของเรากันเถอะ แข่งขันรูปแบบออนไลน์โดยการส่งคลิปวิดีโอ จัดการแข่งขันโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LITU” (MOU ด้านวิชาการ) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566