"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวิชิตา มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คู่ผสม รุ่นอายุ 10 ปี การแข่งขันแบดมินตันรายการ Excella Winter Web Junior Championships 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิชิตา มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คู่ผสม รุ่นอายุ 10 ปี ในการแข่งขัน แบดมินตันรายการ Excella Winter Web Junior Championships 2023 ณ สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่ จัดโดย นายศรัณย์กร สุวรรณพรม เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566