"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปิยธิดา ผาตินาวิน รางวัลเข้าแข่งขัน Ice hockey

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปิยธิดา ผาตินาวิน อนุบาล 3/9 รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝐑𝐀𝐏𝐓𝐎𝐑𝐒 พร้อมรับถ้วย เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร เข้าแข่งขัน Ice hockey ตำแหน่งผู้รักษาประตู รายการ 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝐈𝐂𝐄 𝐍𝐀𝐊𝐀 𝐇𝐎𝐂𝐊𝐄𝐘 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑 ชั้น 1 ศูนย์การค้า ZPELL @ FUTURE PARK เมื่อวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566