"The ultimate aim of education is the development of character"

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online เสริมปัญญา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายศิวัชร์ บุรวิชเกษตรกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัล – วิชาภาษาอังกฤษ ได้เหรียญทอง – วิชาภาษาไทย ได้เหรียญเงิน

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online เสริมปัญญา วิชาสังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

จัดโดย บริษัทเสริมปัญญาจำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 (การสอบออนไลน์)