"The ultimate aim of education is the development of character"

การ​แข่งขัน​ STC MATCH Day 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ (เดี่ยว) สายแดง รุ่นอายุ 9-10 ปี ยุวชน ชาย 

– เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ (คู่)   สายแดง รุ่นอายุ 9-10 ปี ยุวชน ชาย 

– เหรียญทองแดง ประเภท ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 39 กก. รุ่นอายุ 9-10 ปี ยุวชน ชาย 

จากการแข่งขันรายการ​แข่งขัน​ STC MATCH Day 2023
จัดโดย SAITHANTHIP

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566
ณ อาคาร​ศูนย์​กีฬา​มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ จังหวัดเชียงใหม่​