"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอคิราภ์ เลิศเกียรติดำรงค์ รางวัลการแข่งขันจินตนาคณิต ระดับภาคเหนือ ครั้งที่10 NADA KIDS

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอคิราภ์ เลิศเกียรติดำรงค์ อนุบาล 3/11

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันจินตนาคณิต ระดับภาคเหนือ ครั้งที่10

จัดโดย NADA KIDS

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่