"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอคิราภ์ เลิศเกียรติดำรงค์ รางวัลการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอคิราภ์ เลิศเกียรติดำรงค์ อนุบาล 3/11

ได้ลำดับที่ 9 ของภาคเหนือ

ลำดับที่ 21 ของประเทศ

พร้อมรับเกียรติบัตรและเหรียญทอง

โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
(Thailand English Speech Contest, TESC ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ชิงถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์