"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงไอยรินทร์ทรา อินทรชัย รางวัลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยรินทร์ทรา อินทรชัย อนุบาล 3/10

ทำคะแนนได้ 90 จาก 100 คะแนน

เป็นอันดับที่ 12 จาก 63 คน รางวัลเหรียญทองและได้รับเหรียญทอง

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการออนไลน์ ระดับประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ

จัดโดย National Test Online Program

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566