"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกรวรรณ แก้วนันท์ รางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกรวรรณ แก้วนันท์ อนุบาล 3/8

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 หนูน้อยเทพธิดายี่เป็ง รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

จากการประกวดงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ยี่เป็งแม่เหียะ

จัดโดย เทศบาลเมืองแม่เหียะ

 เมื่อวันอาทิตยืที่ 26 พฤศจิกายน 2566

ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ