"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล​ รายการ True Soccer การแข่งขันฟุตบอล 7 คน​ รุ่นอายุ​ 10​ ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวิภูวรรธน์ ปัญญาไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ True Soccer การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 10 ปี

เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2566

สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย