"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 16 ตค 2566