"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภัทรพงศ์ พงศ์มณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ รายการ STC MATCH DAY 2023 เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7-8ปี นำ้หนัก 20-23 กก.

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรพงศ์ พงศ์มณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ จากรายการ STC MATCH DAY 2023 เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7-8ปี นำ้หนัก 20-23 กก. จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566