"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตร์ โครงการ National Test Online Programe จัดโดย TOP TEST CENTER สนามสอบ Online

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตร์ โครงการ National Test Online Programe จัดโดย TOP TEST CENTER สนามสอบ Online ระดับ ประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 66