"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนาฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท หญิงคู่ 8 ปี รายการ Excella winter web junior championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐณิชา ธนาฤทธิ์ ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท หญิงคู่ 8 ปี ในรายการ Excella winter web junior championship 2023 จัดโดย ศูนย์ฝึกแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามแบตมินตัน CMI เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566