"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการที่ไปแข่ง U8 mini nice place cup

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในรายการ U8 mini nice place cup จัดโดย ชมรมผู้ปกครอง nice place ระดับ เขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566