"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นชายเดี่ยว อายุ 10 ปี รองชนะเลิศ รุ่นชายคู่ อายุ 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นชายเดี่ยว อายุ 10 ปี รองชนะเลิศ รุ่นชายคู่ อายุ 10 ปี ในรายการ Excella Winter Web Junior Championships 2023 ณ สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่ จัดโดย ภาคเอกชน ระดับ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566