"The ultimate aim of education is the development of character"

SCT MATCH DAY 2023 ประเภทชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายเตชทัต พันธุวงค์ราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) Class D ประเภท ต่อสู้เยาวชนชาย รั่นอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 43-45 กก

จากการแข่งขัน SCT MATCH DAY 2023 ประเภทชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 43-45 กิโลกรัม

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP แข่งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566