"The ultimate aim of education is the development of character"

SCT MATCH DAY 2023 ประเภทชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายพิงค์ สุทธนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับชนะเลิศเหรียญทอง เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi)ชาย 11-12 ปี นำหนัก 38-41 กก.

จากการแข่งขัน SCT MATCH DAY 2023 ประเภทชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP แข่งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566