"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี ป.1/5 ได้รับรางวัลหรียญทอง Kyoruki 7-8 ปีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ STC Match Day 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี ป.1/5

ได้รับรางวัลหรียญทอง Kyoruki

7-8 ปีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ STC Match Day 2023 by Saithanthip Taekwondo วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่