"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณิชชา ลิกขะไชย ป.1/9 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566 จัดโดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงณิชชา ลิกขะไชย ป.1/9

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลทุนการศึกษา 800 บาท

การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566

จัดโดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหาร

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566