"The ultimate aim of education is the development of character"

Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล

เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ 5 ระดับจังหวัด
ลำดับที่ 11 ระดับภูมิภาค
ลำดับที่ 218 ระดับประเทศ

จากการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

จัดโดย Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET)