"The ultimate aim of education is the development of character"

True 5G Soccer

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีชญพงศ์ ตาราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ True5G Soccer จัดโดย ทรูเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงกาหลง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง