"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธฑารีย์ พสุวีปรีชาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยนพมาศตลาดอนุสาร

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธฑารีย์ พสุวีปรีชาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
ที่ได้รับรางวัลรางวัล
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยนพมาศตลาดอนุสาร
2.Popular Vote จากทางบ้าน
3.ชนะเลิศขวัญใจช่างภาพ
4.ขวัญใจหนูน้อยยี่้เป็งตลาดอนุสาร
5.ขวัญใจ Babykids Fashion Brand
รายการ หนูน้อยนพมาศตลาดอนุสาร จัดโดย ตลาดอนุสาร ระดับ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่