"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพชร สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล7คน รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี “SUANPHAI CUP ครั้งที่2”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพชร สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล7คน รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี “SUANPHAI CUP ครั้งที่2”
ณ สนามฟุตบอลหญ้าจริง สวนไผ่นายยิ้ม จัดโดย สนามฟุตบอลหญ้าจริง สวนไผ่นายยิ้ม เมื่อวันที่ : 2-3 ธันวาคม 2566