"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากการสอบ National Test Online Program ระดับประเทศ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จาก National Test Online Program โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ จัดโดย TOP TEST CENTER เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566