"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหมากรุกสากล รุ่นอายุไม่เกิน 8 ขวบ “Bronco Chess Tournament 2023” (ระดับจังหวัด)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหมากรุกสากลระดับจังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน 8 ขวบ
“Bronco Chess Tournament 2023” จัดโดยสมาคมหมากรุก ณ ห้องหมากรุกบรองโก้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566