"The ultimate aim of education is the development of character"

จิตอาสาวาดกำแพงทางเข้าชุมชน และวัดศรีสุพรรณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน “วันนวมินทรมหาราช”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์ วิเศษประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับเกียรติบัตร จากโครงการ ” จิตอาสาวาดกำแพงทางเข้าชุมชน และวัดศรีสุพรรณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน “วันนวมินทรมหาราช”

จัดโดย ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566