"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวด เทพธิดาโคมงามล้านนา เชียงใหม่ 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงนภัสรา คำราพิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทพธิดาโคมล้านนางามเชียงใหม่ 2566

จากการประกวด เทพธิดาโคมงามล้านนา เชียงใหม่ 2566

จัดโดย MAYA Lanna Lantern 2023 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566