"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ National Test Online Program


ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

ด.ช. รอยลที วิศวะโภคา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.5/1

ที่ได้รับรางวัล

 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
1.ได้รับเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ
2.ได้รับเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ
National Test Online Program

จัดโดย Toptest Center.com
จัดทำการสอบระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2566