"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “พะเยา สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับเหรียญรางวัลในรุ่นอายุ 10 ปี ชาย รวม 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
รายการ
1.เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
2.เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร
3.เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร
จาก การแข่งขันว่ายน้ำ “พะเยา สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566”
จัดโดยชมรมว่ายน้ำ จังหวัดพะเยา
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 4 – 5  พฤศจิกายน 2566