"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง PRC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ “กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง PRC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมหญิง  รายการ “กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566”  ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566  ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่      จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวภัทรวดี     จิรสินการิน               ม.6/6      นางสาวปัญญาพร บุญธนสถิตย์     ม.5/9

นางสาวบัณฑิตา   เพชรอำไพ             ม.6/2       นางสาวญาณิน      วารีรักษ์            ม.5/6

นางสาวภัทรนันท์  ขยัน                        ม.5/2       นางสาวณัฐณิชา  เทพอินทร์             ม.5/7

นางสาวกิตติญา     สารเวียร                 ม.5/2        นางสาวสุชัญญา  วนจันทรรักษ์         ม.4/5

เด็กหญิงภทรกมล   พงษ์สุวรรณ์         ม.3/4        เด็กหญิงอรชพร     อนุวรรณ                ม.3/8

นางสาวนภัสวรรณ    รัตนนิทัศน์          ม.3/10      นางสาวณัฏฐนัลฐ์   ภูมิวิชิตชัย            ม.3/10

เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เหมืองสอง     ม.1/1         เด็กหญิงภัสร์นรียา  ปันธนมณีโชติ     ม.1/11

เด็กหญิงเพียรบุญ      โพธิ์เพียรทอง    ม.1/11