"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณัฐณัฏฐ์ สาริโกเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
– เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย : Top Test Center

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566