"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ online เสริมปัญญา วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณัฐณัฏฐ์ สาริโกเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญเงิน

จาก โครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
จัดโดย : บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566