"The ultimate aim of education is the development of character"

นายพาทิศ สนั่นพานิช, นางสาวพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์  รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ  การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพาทิศ สนั่นพานิช ม.6/4 และ นางสาวพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์  ม.5/3  รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) ระดับประเทศ  จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19   ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน  2566   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์