"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวสุชญา วสุธาดา  รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET) ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชญา วสุธาดา  ม.5/9  ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET) ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) คอนเทสต์ สถาบัน TAC