"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ทรูซอคเกอร์คิดส์ครั้งที่ 2 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐภูมินทร์ สะเกอัศวกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 
จากรายการฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
จัดโดยทรูซอคเกอร์คิดส์ครั้งที่ 2
 

ณ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566