"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพชร พิงสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันหมากรุกสากล Bronco Chess Tournament 2023 (ระดับจังหวัด)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพชร พิงสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันหมากรุกสากล Bronco Chess Tournament 2023
รุ่นอายุ 8 ปี ณ ห้องหมากรุกบรองโก้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สโมสรอิทรชิตหมากรุกไทย-สากล คลับ เมื่อวันที 2 ธันวาคม 2566