"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับจังหวัด) จากการเเข่งขันฟุตบอล 7 คน True 5G Socer (รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รายการ True5G Soccer
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย จัดโดย True 5G Soccer เมื่อวันที 2 ธันวาคม 2566