"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 U8 สวนไผ่คัพ (ระดับเขต)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ U8 สวนไผ่คัพ จัดโดย สวนไผ่นายยิ้ม ลำพูน
ระดับ เขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน เมื่อวันที 2-3 ธันวาคม 2566