"The ultimate aim of education is the development of character"

ขุมทรัพย์ จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่น 10 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก ขุมทรัพย์ จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่น 10 ปี จัดโดยสนามขุมทรัพย์ อารี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามขุมทรัพย์ อารี