"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปิยังกูร  ปิกวงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 5  “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร  ปิกวงค์ ม.4/1   นักกีฬาเทควันโด  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)    ประเภทต่อสู้ทีมเยาวชนชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 5  “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”  ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2566  ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ) จัดโดยการกีฬาเเห่งประเทศไทย ภาค 5  และได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2567) “ราชบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567  ที่จังหวัดราชบุรี